CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Handleiding bij de studie van onze Kaha di Orgel

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors

 
De functies van de basnoten

Als hulpmiddel bij het arrangeren van stukken voor de ka' i orgel heb ik een aantal muziekvoorbeelden gemaakt voor de harmonisatie van de op de ka' i orgel beschikbare basnoten.

De raadpleging daarvan gaat als voigt: Op bijgaande notenbalk zijn de basnoten genummerd van 1 t/m 9. De D correspondeert met 1, de E met 2, enz.

In de onderstaande opsomming wordt met kleine letters (a,b,c enz.) aangegeven voor welke accoorden de met een hoofdletter (D, E, Fis enz.) aangegeven toonaard symbool is. De bijbehorende begeleidingsfiguren worden dan in de muziekvoorbeelden aangegeven als 1 a, 1b, enz.

D is symbool voor: a) D I, b) D IV 6/4, c) b I 6, d) A IV, e) G V, f) A II 6.

E is symbool voor: a) E I, b) A I 6/4, c) b IV d) A V, e) D II.

Fis is symbool voor: a) Fis I, b) fis I, c) D I 6, d) b I 6/4, e) B I 6/4, f) b V en B V, g) E II.

A is symbool voor: a) A I, b) fis I 6, c) E IV, d) D V, e) D I 6/4.

B is symbool voor: a) B I en b I, b) D IV 6, c) E I 6/4, d) E V, e) A II, f) gis I 6.

cis is symbool voor: a) A I 6, b) Fis V en fis V, c) Fis I 6/4 en fis I 6/4, d) B II en b II.

gis is symbool voor: a) gis I, b) E I 6, c) Fis II en fis II, d) Fis V 6/4 en fis V 6/4.

De a en de b zijn reeds behandeld onder A en B. Zij worden voornamelijk gebruikt als onderdeel van de begeleidingsfiguren. Vanzelfsprekend kan men bij alle dominantaccoorden de septiem er bij betrekken.

< Vorige | Volgende >
 

  

Content © Edgar Palm 1992 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved