CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Handleiding bij de studie van onze Kaha di Orgel

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors

 
Het stemmen van de Ka'i orgel

Gezien het beperkte aantal bespeelbare toonaarden, behoeft bet stemmen van onze Ka'i orgel niet getemperd te geschieden. Men kan zich beperken tot een systeem van kwint- en octaafstemming, waarbij aile kwinten gewoon rein worden gestemd. Zie fig. 28 voor een mogelijke stemvoorgang die uitgaat van de a'(= 440 Hz) op de piano. De open noten worden op de gesloten noten gestemd.

< Vorige | Volgende >

  

Content © Edgar Palm 1992 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved