CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1866

In 1866 werd een poging gedaan om een orkest hier op te richten, welke echter faalde, want op 20 April maakte M. Daal bekend, dat het muziekgezelschap Harmonie, om redenen, den leden reeds bekend, geen verdere voortgang zou hebben, en verzocht aan degenen, die tot deszelfs oprichting hadden bijgedragen, om hun aandeel binnen veertien dagen bij hem in ontvangst te komen nemen.

<1865 | 1867>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003