CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1868

Bethencourt breidde zijn zaak uit met de handel in muziekinstrumenten, muziekstukken en muziekboeken. Op de derde verdieping van hetzelfde pand, waar thans een kleinzoon van Agustin n.l. Jose Maria Bethencourt kantoor houdt, studeerde Agustin op zijn cello; hier overviel hem in 1880 de ziekte, waaraan hij kort daarop overleed. Na zijn dood werd de zaak door zijn zoons voortgezet in een pand in de Breedestraat, Punda, welk pand behoorde tot dat gedeelte van de stad, dat afgebroken werd om plaats te maken voor het tegenwoordige Helfrichplein.

<1867 | 1869>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003