CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1873

OP 22 December 1872 kwam de gepensionneerde kolonel der Genie Simon Prince uit Nederland op Curaçao aan. Wat dit nu met het muziekleven op Curaçao te maken heeft gehad, zal ik hieronder vertellen.
Kolonel Prince, zoals hij altijd genoemd werd, was in 1814 op Curaçao geboren en is zeer jong naar Nederland gegaan. Nadat hij zijn studie doorlopen en daarna zijn militaire loopbaan afgelegd had, keerde hij op Curaçao terug. Hij was een uitstekende violist en een grote muziekliefhebber. Op Curaçao aangekomen, trof hij hier als commandant van het garnizoen aan Kapitein, later Majoor J.W.O. van Dijck, die ook violist was. Zeer spoedig verrees het tweede strijkkwartet van Curaçao, bestaande uit Kolonel Prince, eerste viool, Kapitein van Dijck, tweede viool, Mathias Daal, viola, en Agustin Bethencourt, violoncel. Het eerste strijkkwartet is inmiddels ter ruste gegaan.
Dat deze heren het ernstig meenden met de beoefening van het kwartetspel bleek uit verschillende verhalen, die ik over hen hoorde, waarvan ik er een paar zal navertellen. Trouw kwamen de heren wekelijks bij elkaar aan huis. Een keer leek het, alsof Kolonel Prince niet aanwezig zou zijn, omdat het op die avond stortregende, zoals het wel eens op Curaçao kan gebeuren. Aangezien hij op de berg Altena woonde en de bijeenkomst bij Mathias Daal op het Molenplein was, begon men de hoop reeds op te geven toen aan de deur geklopt werd en Kolonel Prince kletsnat, met zijn viool in een deken gewikkeld onder de arm, binnenstapte. Hij werd door de regen een beetje opgehouden, omdat hij de weg lopende moest afleggen.
Een tweede verhaal: Het gebeurde wel eens, dat er bezoek kwam, als de heren aan het musiceren waren. Zolang de bezoekers hen niet stoorden, hadden zij er geen bezwaar tegen. Bij een dezer gelegenheden waren de bezoekers wat luidruchtig in hun gesprek. Dit konden de heren niet hebben. Bethencourt, die altijd zeer goed geluimd was, stond op, nam zijn cello en lessenaar op en zeide: "Mijne heren, laten wij in de keuken gaan spelen, daar zullen wij onze gasten niet storen". Tableau! .
Hoe heerlijk het kwartetspel, zowel voor spelers als voor toehoorders ook is, verhalen als het volgende, kunnen van het tegendeel getuigen.
Zekere persoon stond hier bekend zeer a-muzikaal te zijn. Een keer, dat het strijkkwartet bezig was een van de kwartetten van Beethoven te spelen en bedoelde persoon met aIle aandacht het spel gevolgd had, kwam deze na afloop belangstellend vragen wat de heren zo even gespeeld hadden. Quasi verheugd over deze verandering in de gevoelsstemming van betrokkene, vroeg een der leden of hij het zo mooi gevonden had, waarop het ontnuchterend antwoord volgde: "Neen, mijn jongen, als ik een volgende keer die naam op het programma zie staan, kom ik helemaal niet".

Als typisch bewijs van liefde voor de muziek en van de gemoedelijkheid in het oude Curaçaose leven moge het volgende staaltje dienen:
Van 4 Januari 1876 tot 22 October 1881 vertoefde hier op het eiland de soldaat Jacques Joseph Bartholomy, Fransman van geboorte, afkomstig van het Franse leger, die uitstekend viool speelde. Zoals wij weten gaat het artist zijn vaak samen met het veel in het glaasje kijken. Zulks was ook het geval met Bartholomy. Bij de soldaat past dit echter niet, zodat hij vaak gestraft moest worden. Nu gebeurde het niet zelden dat Bartholomy 's avonds uit zijn strafcel gehaald werd om bij de Commandant, samen met kolonel Prince muziek te komen maken. Wat zou de wereld ervan zeggen, als nu ook zo iets eens gebeurde? Bartholomy heeft aan menige Curaçaonaar vioolles gegeven, o.a. aan de zoon van Kapitein Van Dijck: Johan van Dijck, die een heel goede violist en leraar is geworden. Aangezien Johan van Dijck vrijwel steeds buiten Curaçao heeft gewoond, is hij hier betrekkelijk weinig op de voorgrond getreden. Een zijner beste Curaçaose leerlingen is geweest Mej. Julie de Jongh, die op zeervroege leeftijd is overleden, tot groot verlies voor het Curaçaos muziekleven.

<1872 | 1874>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003