CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1907

Op 25 April werd er in het Theater Naar een voorstelling gegeven, waarvan de opbrengst zou komen ten bate van de Vereniging om nachtverblijf aan daklozen te verschaffen. Hieraan werkte o.a. mede Mej. Julie de Jongh, die, aan de piano begeleid door haar zuster Mej. Marie de Jongh, op verdienstelijke wijze de Romance et Bolero van Dancla voor viool vertolkte.

Daarna komt op 27 Juni de Surinaamse pianist Dario Saavedra met een concert in de Club De Gezelligheid. Een ensemble, bestaande uit de heren John Monsanto, viool, Charles Maduro, viool, Montefiore Maduro, violoncel, en Salomon Maduro, piano, speelde o.a. de ouverture Pique Dame van Suppe. Volgens onze recensent "was de ouverture Pique Dame een meesterlijke prestatie, zoals wij zulks alleen van welgeoefende musici zouden kunnen verwachten". Over het spel van Saavedra schreef Frater Candidus in de Amigo di Curaçao het volgende: "Wij bewonderen in Dario Saavedra een grote vaardigheid en onberispelijke techniek, naast de hoogste accuratesse in de aanslag. Elke noot, ook in de snelste passages en arpeggios kwam tot haar recht. De kunstenaar bezit de buitengewone tact om de melodie te doen uitkomen. De begeleiding was wat ze zijn moest, dienares der melodie. Klassieke muziek was op het programmaschaars vertegenwoordigd. Mozart's sonate: Andante grazioso con variazione, gevolgd door de Finale AlIa Turca werd meesterlijk uitgevoerd; wij misten echter het Minuet en de Finale scheen ons wat ingekort. Uit Beethoven sonate Es dur Op. 31 No.3 genoten wij het Scherzo en Menuetto. Waarom de artist de finale Presto con fuoco wegliet, was ons een raadsel. Niemand applaudiseerde, terwijl het spel een warm applaus had verdiend. Rubinstein Romance werd zeer zoetvloeiend en melodieus uitgevoerd. Etude van Palacios gaf blijk van buitengewone vaardigheid. De variaties op een Surinaams melodie van Dario Saavedra zelf waren uitstekend. Zij verrieden zijn meesterschap, vooral in het doen uitkomen van het thema, ook in de meest ingewikkelde variatie. Zij vielen zeer in de smaak van het publiek. In de nocturne van A. Jimenez was het pianissimo verrukkelijk".
Op 1 Juli gaf Saavedra een tweede concert, thans in de Club Curaçao. Hierbij verleenden Mevrouw A.S.L. Maduro met haar drie zoons en Mej. Consuelo Myerston, viool, medewerking.
De stukken van Bach, Brahms, Mozart, Estrade, Schubert, Mendez, Liszt en Chopin werden meesterlijk teruggegeven; opnieuw oogstte de kunstenaar uitbundige en geestdriftvolle toejuichingen. Het ensemble, dat zijn medewerking verleende, speelde in de pauze stukken van 11 Trovatore en Faust, de uitvoerders werden daverend geapplaudisseerd. De Gouverneur woonde dit concert bij.

<1906 | 1908>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003