CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1909

Het was vroeger de gewoonte van de groep Nederlandse Antillen van het Algemeen Nederlands Verbond om ter opluistering van haar algemene vergaderingen een muziekuitvoering te doen geven. Zo werd in dit jaar op 27 April er een in het St. Thomas college gegeven. Behalve zangsoli en koorzang werd door een strijkkwartet met pianobegeleiding o.a. gespeeld La Gitana wals van Bucalossi, en Idylle Provinciale van Marius Gaydanni. Dat de belangstelling voor die vergadering groot was blijkt uit de opkomst van ongeveer 500 mensen.

Een gekke wereld! Om een muziekuitvoering aantrekkelijk te maken, moet er een toneelstuk ingeschakeld worden; daarentegen moet een vergadering meer mensen trekken door er een muziekuitvoering aan te verbinden!
Had ik eerder meermalen stukken voor de militaire kapel gearrangeerd, in dit jaar begon ik zelf te componeren. Door mijn relatie met de militaire kapel waren mijn eerste composities uiteraard voor harmoniemuziek geschreven. Een militaire marsch met hoornsignalen en trom (de Prinsessemarsch) werd door de gezamenlijke muziekkorpsen van het garnizoen en de schutterij, als defileermarsch gespeeld bij de parade ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana op 30 April van dit jaar

<1908 | 1910>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003