CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1912

Op 12 Januari 1912 werd het eerste Curaçaos Philharmonisch Orkest door mij opgericht. Plaatselijke krachten vormden de strijkers, een paar jongelui kregen een violoncel en moesten zorgen in de kortst mogelijke tijd hun parij te spelen, terwijl voor de blazers leden van het militaire muziekkorps werden opgenomen.

Het medespelen van militaire muzikanten had wel eens zijn eigen aardige complicaties, hoewel ik over de medewerking van die zijde nimmer te klagen heb gehad. Als bewijs van deze uiterste welwillendheid moge het volgende dienen. Het orkest had een concert reeds aangekondigd, toen kort toevoren de eerste hoornist gestraft werd. Nu behoeft men met direct te denken, dat deze man een misdadiger was; bij de militairen word je gestraft als je eens een keer te laat thuis komt; als je knopen niet goed gepoetst zijn, ook wel als je dronken bent geweest. Ik denk, dat het laatste met mijn hoornist het geval is geweest, want hij had nogal een zware straf, politiekamer, dat wil zeggen, dat hij alle diensten mee moest doen, maar als de anderen vrij waren, hij de kast in ging, zoals dat bij de militairen heet. Nu kreeg ik het toch gedaan, dat deze man niet alleen bij het concert tegenwoordig mocht zijn, maar ook de algemene repetitie mede kon spelen; daarna werd hij weer netjes opgeborgen. Dat is medewerking!
Met dit orkest maakte ik op 16 Maart van dit jaar mijn debuut als dirigent. Wij speelden een paar marschen, fantasieen op La Fille de Madame Angot van Lecocq en Carmen van Bizet en een potpourrie uit Die lustige Witwe van Lehar. Mijn broer C.A. Boskaljon speelde een fantasie van II Trovatore van Verdi, geschreven door W. Popp voor fluit met pianobegeleiding door Jacobo Palm. Ter afwisseling, zoals dat toen gebruik was, droeg de heer A.J. Pijpers een monoloog voor "Amada madre y patria" en zong diens dochter, de jongejuffrouw Laura M. Pijpers (thans Mevrouw J. Hart) enige Spaanse liederen.
AchtereenvoIgens speelde het orkest op 25 Mei ter opluisterlng van een toneelopvoering, welke de pas opgerichte vereniging "D.A.H.I.G.D." (De Armen Helpen Is God Dienen) in het gebouw van de damesvereniging "Eendracht maakt Macht" (het Kransje) gaf. Bij die gelegenheid speelde het orkest een door mij gecomponeerde marsch D A.H.I.GD. opgedragen aan die vereniging. Voorts op 9 Juni en 30 Augustus in de muziektent op het Brionplein. Tot zover de activiteit van het eerste Curaçaos Philharmonisch Orkest.

Op 31 Januari gaf Emirto de Lima, aan de piano begeleid afwisselend door zijn vader Paul Q. de Lima en Rudolf Th. Palm, een viool-recital in de Club De Gezelligheid met het volgende programma: Meditation de Thais, Massenet; Romance G gr.t. Beethoven; Concert No.9 Ch. de Beriot; Polonaise Wieniawski; Cavatina van Raff. Daarna gaf Emirto de Lima twee pianosoli, n.l. Valse caprice van hemzelf en Rhapsodie hongroise No. 11 van Liszt.
Jose Maria Emirto de Lima werd op Curaçao geboren 25 Januari 1890. Zijn eerste vioolen pianolessen kreeg hij van zijn vader Paul Q de Lima. Op zeer jeugdige leettijd vertrok hij naar Columbia, waar hij een zeer geziene musicus werd en, inmiddels de Columbiaanse nationaliteit verkregen, gerekend wordt onder de goede Columbiaanse musici. Ook buiten de grenzen van Columbia werd zijn naam bekend. Op 28 October 1912 werd in het "Liceo Musicale Gasparini" van Genua een concert gegeven, waarbij met stukken van Saint Saens, Chaminade, Beethoven e.a. ook een Nocturne van Emirto de Lima werd uitgevoerd. "II Lavoro", dagblad te Genua schreef hierover o.a. "In het bijzonder werd de jonge en waardige pianist Alfredo They geroemd, die, behalve een sonate van Beethoven en de moeilijke Tarantella van Leschetisky het publiek liet genieten van een aangename Nocturne van uitzonderlijke compositie van de jonge en bekwame Curaçause meester Emirto de Lima". In de IIustrazione Ligure, geillustreerd blad van Genua schreef Giovanni Costanzi onder de titel Medaglione Musicale een zeer vererend stuk over Emirto de Lima, waarin de schrijver hem een uitstekend pianist en violist en een zeer origineel componist noemde.

Op 11 Februari gaf Emirto de Lima wederom een viool recital in de Club De Gezelligheid en op 15 dierzelfde maand een in het Theater Naar, met medewerking van een voor die gelegenheid samengesteld orkestje, onder leiding van Rudolf Th. Palm.

<1911 | 1913>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003