CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1919

De blinde pianist Everhard Beverwijk bezocht dit  jaar Curaçao voor de tweede keer en gaf op 22 Maart in het Theater Naar een recital met Beethoven, Chopin, Grieg, Debussy en Liszt op zijn programma. Op 11 Juli gaf hij, met medewerking van Dr. N. Waterman, viool, aan de piano begeleid door Jacobo Palm, een uitvoering in het Theater Naar ten bate van het Zeemanshuis. Het volgende programma werd ten gehore gebracht:
Waldstein gallate van Beethoven; Loure van Bach (viool en piano); Nocturne Op. 15 No.2 en Scherzo Op. 39 van Chopin; Tristesse, Romance, Solitude en A la Mazurka, Beverwijk; Cavatina van Raff en Legende van Wieniawsky (viool en piano), Sonnette de Petrarca; en Legende St. Francois de Paule marchant sur leg flats van Liszt.

Op 31 Mei werd voor hetzelfde doel een uitvoering gegeven in het Theater Naar door Mevr. H.E. C. Kies, zang, en Dr. N. Waterman, viool, beiden aan de piano begeleid door Jacobo Palm, terwijl een bas zanger H.C. Pinson, die toevallig op het eiland aanwezig was, ook zijn medewerking hierbij verleende, met het Lied en den Abendstern uit Tannhauser van Wagner.

De militaire kapel speelde op 29 Juni in de kiosk aan de Overzijde o.a. een fantasie van La Boheme van Puccini, het Halleluja koor uit de Messias van Handel en de ouverture Wilhelm Tell van Rossini.

Tot de kunstenaars, die van buiten kwamen, behoorde ook Mevr. C.H. de Lima, weliswaar afkomstig van een Curaçaose familie, maar die in het buitenland haar opleiding had genoten en een bezoek bracht aan Curaçao. Zij gaf op 22 Juli van dit jaar een piano recital in het Kransje. Dat men de kunst van een landgenote wist te waarderen toonde de buitengewoon goede opkomst van bet publiek. Nadat de heer Emilio Lopez Henriquez met zijn bekende dichtertaal de artiste had voorgesteld, liet zij het publiek de fijne muziek van Grieg in diens gallate Op. 7 met zijn grillige, voor de meesten wel wat ongewone modulaties horen. De Andante werd zeer mooi gespeeld. Reeds bij de eerste maten liet Mevr. De Lima zich kennen als een pianiste met een gemakkelijke aanslag, die haar spel goed verzorgde, die als het ware elke noot als iets heiligs beschouwde, dat men met de meeste eerbied moest behandelen. Na een korte pauze kwam het tweede gedeelte van het programma met de Sevilla van Albeniz, welke goed insloeg om zijn Spaans karakter, Menuet van Padcrewski, waarvan de Coda niet gespeeld werd, en drie eigen composities, waarbij de artiste zich ontpopte als een sterke beoefenares van Haydn en Mozart. Vooral de gavotte leek zeer op Mozart. Het derde gedeelte bestond uit twee walsen van Chopin, op verdienstelijke wijze gespeeld, terwijl zij met de 6de Rhapsadie van Liszt de kroon op haar werk zette. Haar viel dan ook met recht een langdurig applaus ten deel, aan welke ovatie zij beantwoordde met een toegift.

De tweede buitenlandse kunstenaar, die Curaçao, dit jaar bezocht, was de violist Luis Palma, die drie dagen na het concert van Mevr. De Lima op 25 Juli een concert in het Kransje gaf, aan de piano begeleid door Jacobo Palm. Blijkbaar was het de Curaçaonaar teveel twee concert en vlak achter elkaar, want Palma speelde voor een zo goed als lege zaal.
De fantasie van Wieniwsky evenals de nocturne Op. 9 No.2 van Chopin werden gevoelvol door de violist gespeeld. De Moto perpetuo van Ries ging wel wat gejaagd, waardoor de zo onontbeerlijke eenheid tussen violist en pianist gemist werd. Het eerste gedeelte besloot met een Danza van Sarasate en een eigen compositie van Palma. Uit het tweede gedeelte van het programma was het de Aires Bohemes van Sarasate, die het best vertolkt werd. In dit genre voelde Palma zich het best thuis. In het theme varie van het viool duet uit de Souvenir van Haydn door Leonhard, aangevuld met een variatie op het Oostenrijks volkslied, was de violist beslist onzuiver, zodat dit nummer als het minst geslaagde genoemd moest worden. Daarna speelde Palma de Andante van Beethoven's Kreutzer sonate met een variatie a la Beriot, welke van weinig artisticiteit getuigde, gevolgd door een wals met immitatie vogelengetjilp en hanengekraai, die niettemin het meeste succes had, zodat hij dit laatste moest bisseren. Tot slot speelde Palma, die ook pianist was, een paar stukken op de piano, die na de concerten van Beverwijk en Mevr. De Lima best achterwege hadden kunnen blijven. Resumerende behoorde Palma tot de violisten, die over een vrij goede techniek beschikken, doch op geen hoog artistiek peil kunnen bogen. Onze pianist Jacobo Palm begeleidde zijn kunstbroeder Palma op waardige wijze.

<1918 | 1920>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003