CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1931

Een uitvoering van I.D.O. vond dit jaar plaats op 18 Februari. De volgende orkestnummers werden ten gehore gebracht: Der Kalif van Bagdad, ouverture van Boieldieu; Adagio cantabile uit deSonate patetique van Beethoven, voor orkest bewerkt; Die Walzer der Welt van Carl Robrecht; Ungarisches Lustspiel ouverture van Keler Bela; en Dritter Walzerpotpourri van Carl Robrecht. Een mannenkoor gaf ter afwisseling het Pilgerchor uit Tannhauser van Wagner; Woudgedachten van Fr. Abt; en twee Rijnliedjes: A. Herbstzeit am Rhein van A. M. Lange, en B. Yom Rhein der Weill van H. Brandt ten beste.

Op 21 Maart gaf een trio, bestaande uit Mevr. Noorduyn, piano, M.A.J. Voncken, viool, en R. Boskaljon, cello, een uitvoering in de Club Asiento van het Trio Op. 50 E kl.t. van Tschaikowsky, voorafgegaan door enkele Chopin nummers door Mevr. Noorduyn.

Op 18 April trad het muziekgezelschap I.D.O. weder op met onderstaand programma. Dit was het afscheidsconcert van de toenmalige dirigent J. van Roon. Berlin, wie es weint und lacht, ouverture van A. Conradi; Dorfkinder Walzer van E. Kalman; I.D.O.march van J. van Roon; Ballet muziek uit Faust van Gounod; Suite Arlesienne No.2 van Bizet; Le Calif de Bagdad, ouverture van Boieldieu; Intermezzo & Barcarolle uit Hoffman's Erzahlungen van Offenbach; en Marsch N egropont van J. van Roon.

Op 16 Juli gaf I.D.O., onder zijn nieuwe dirigente, Mevr. N. Tange-Batten, een uitvoering, waarbij o.a. de ouverture Le Barbier de Seville van Rossini; en Chanson triste van Tsaikowsky werden uitgevoerd. G.H. Polvliet speelde tussendoor enige viool soli met pianobegeleiding.
Op verzoek van de damesvereniging "Eendracht maakt Macht" gaf I.D.O. op Woensdag 9 September in het Kransje een uitvoering ten bate van de armen, waarbij ongeveer hetzelfde programma als van het vorige conert werd uitgevoerd.

Als men nagaat, dat op een na al de vorige uitvoeringen van dit jaar plaats hadden gevonden in de Club Asiento, dan blijkt, dat er in dit jaar in Willemstad niet veel op muzikaal gebied te doen is geweest, met uitzondering van een belangrijk evenement, namelijk de inwijding van de nieuwe Stadsschouwburg op 7 November. Sedert het jaar 1871 voldeed het Theater Naar, later Theater Americano genaamd, zo goed mogelijk aan de bestaande behoefte. De eerste steen voor de bouw van de nieuwe schouwburg werd op 31 Augustus 1930 gelegd, en ruim een jaar later, n.l. op 7 November 1931 werd de Stadsschouwburg ingewijd met een uitvoering volgens onderstaand programma: Festouverture van A. Leutner, voor orkest; Entre Doctores, Spaans blijspel; La Vision des Etoiles, Pantomine met dans en orkestbegeleiding; Paaskoor en sopraan solo uit Cavalleria Rusticana van Mascagni; Prelude van La Traviata van Verdi, voor orkest; Trianon, Chaconne van Charles Maduro, voor orkest; Natuurgenot, bloemen- en vlinderdans, met orkestbegeleiding; Met z'n twee, Trilbeeld in 4 afdelingen van Joh. W. Broedelet; Groot Revue. Het orkest, dat voor deze gelegenheid in elkaar werd gezet, stond onder leiding van Carl Fensohn, de nestor van de muziek van Curaçao.

<1930 | 1932>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003