CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1952

Het jaar werd ingezet met een mooie geste van de gebroeders Stanley en Harold Martina, die in het buitenland studerend, met vacantie op Curaçao waren, en op 3 Januari een concert gaven ten bate van het Tehuis voor gebrekkige kinderen. Om de beurt speelden zij Loeillet, Bach, Schubert, Chopin, Debussy, een kleine dans suite van Dr. Ch. Engels, om te besluiten met Les Preludes van Liszt voor piano vierhandig, door de componist zelf aldus bewerkt.

Op 9 Januari hadden wij het voorrecht wederom het Antilliaans Strijkkwartet te horen in het Curaçao museum. Dit was het tweede, maar tevens het laatste optreden van dit buitengewoon goed in elkaar gezet ensemble van amateurs (behalve dan de 1e violiste), omdat het kort hierna, zoals reeds eerder vermeld, wegens vertrek van drie leden uit elkaar ging.
Deze keer werden het z.g. Jachtkwartet van Mozart en het kwartet Op. 18 No.6 van Beethoven uitgevoerd.
Op 16 Januari verscheen het Curaçaos Philharmonisch Orkest wederom op het podium van de Stadsschouwburg om het jaar in te zetten met een concert, waarbij niet minder dan vier solisten optraden. "Honneur aux dames!" te beginnen met Mevrouw R. Maal-Hamer, die het pianoconcert A kl.t. van Schumann speelde. Aan dit concert werkten mede Mario Colombo, hoboist, Ugo Zampa, violist en Guiseppe Tabarelli, contrabassist, alle drie leden van het Symphonie-orkest van Caracas. Colombo gaf het Hoboconcert van Cimarosa ten gehore, terwijl Zampa en Tabarelli het Duo Concertante voor viool en contrabas van Bottesini met het orkest uitvoerden. Toen ik in de zomer van 1921 in het Kurhaus te Scheveningen dit merkwaardig duo door het Residentie Orkest hoorde spelen met Sam Swaap en de contrabassist Lebrecht Goedecke, lid van de Berlijnse Philharmonie, als solisten, heb ik niet kunnen vermoeden, dat dit duo ooit door twee beroepsmensen op Curaçao zou worden uitgevoerd en met een orkest onder mijn leiding, en ziedaar, het gebeurde!

Hierna kwam de Curaçaose operette van Elias aan de beurt met een serie opvoeringen van de operette "De Zigeunerbaron" van Johann Strauss, welke plaats vond van 19 Januari tot 2 Februari.

LILI KRAUS, die de vorige keer beloofd had te zullen terugkomen, kwam inderdaad terug en gaf achtereenvolgens op 8, 11 en 13 Februari haar piano-recitals, het eerste in de Club Asiento, het tweede en derde in de Stadsschouwburg. Elk recital werd besloten met een concert voor piano en orkest: het concert No. 20 D kl.t. van Mozart, het concert No.3 C kl.t. van Beethoven en het concert No. 23 A gr.t. van Mozart. Het Curaçaos Philharmonisch Orkest verzorgde het orkestrale gedeelte. Het behoeft geen betoog, dat van dergelijke concerten een zeer instructieve invloed uitgaat voor de leden van het orkest, die er dan ook gretig gebruik van maakten.

lnmiddels had J.C. Rijpkema, 1e clarinettist van het Curaçaos Philharmonisch Orkest, onder de jongeren, die muziek studeerden, een jeugdorkest samengesteld, welk orkest op 14 April debuteerde met het volgende programma: Sinfonia voor strijkorkest van Vivaldi; Sonatine Op. 36 van Clementi; Kindersymphonie van Haydn en Wintersturme, concertwals van J. Fucik. Een onder de jongeren gevormd strijkkwartet, bestaande uit Eric Gorsira 1e viool, Rudolf Andries, 2e viool, Walt Feenstra, altviool, en Alex Silbiger, violoncel, voerde twee delen uit een strijkkwartet van Rousseau, en Petite Etude van A. Pochon uit, terwijl Lex Silbiger de fantastische dans Orgia van Turina aan de piano ten gehore bracht en Eric Gorsira een viool gallate van Carelli speelde, aan de piano begeleid door Lex Silbiger.

Albert Ferber, de Zwitserse pianist gaf op 23 April een piano-recital met een programma, dat begon met La Stessa la Stessissima, variaties op een thema uit de opera Falstaff van Salieri, van Beethoven en eindigde met Danza del lndio Blanco van Villa-Lobos.

Daarna kwam een concert op 21 Mei van het Curaçaos Philharmonisch Orkest, waarbij de Nederlandse violist Jacob van der Woude, verbonden aan de muziekschool van Maracaibo, het vioolconcert van Beethoven (voor de eerste maal door een beroepsviolist op Curaçao) vertolkte. Deze keer had het orkest in zijn midden een hoboist uit Costa Rica, Bolivar Quiros, voor wie ik een betrekking hier had gevonden, waardoor hij hier kon blijven Wonen. Het is echter niet gelukt hem hier te houden; hij verdween na enige maanden verblijf weder. Dit concert, dat zeer vlot van stapel liep, had echter een ontijdig einde. Bezig aan het laatste nummer van het programma, de tweede symphonie van Beethoven, terwijl de laatste noten van de Larghetto nog niet door de zaal klonken, gingen de lichten door een defect in de leiding plotseling uit, en begon de noodmotor te ronkelen. Zenuwachtigheid, heen en weer getelefoneer om te informeren of de lichten spoedig weer zouden branden. De zaal bleef maar donker, zodat na een poosje in het onzekere te zijn gelaten, het publiek en hiermede ook het orkest, teleurgesteld, de schouwburg moesten verlaten; gelukkig nog het grootste gedeelte van het programma te hebben kunnen meemaken.

De Spaanse zangeres Maria de los Angels Morales, die de eerste keer, dat zij onder auspicien van de K.L.M. op Curaçao zong, een enorm succes had geboekt, trad op 26 Juni, ditmaal onder auspicien van de Kunstkring, met evenveel succes op; en veroverde aller harten met haar prachtige stem.

Wim Statius Muller, een van de weinige op Curaçao geborenen, die zich geheel aan de muziek wijdt, en zijn muzikale studie aan de Juillard Music School te New-York volgde, maakte van zijn vacantie gebruik om op 1 Juli en recital te geven met een programma, dat werken van Bach, Beethoven, Chopin, Debussy en Albeniz bevatte. Zijn spel leverde het bewijs, dat hij zijn studie in New-York met groot profijt gevolgd heeft.

Op 21 Augustus gaf Rijpkema's jeugdorkest zijn tweede uitvoering met het volgende programma: Cornelius Festival Marsch van Mendelssohn; Canzonetta van Boccherini; Andante uit de zesde symphonie van Haydn; ouverture Titus van Mozart en Wintersturme, concertwals van J. Fucik. Tussendoor werden door leerlingen van Antonie Verheyen, aan de vleugel begeleid door Fanny Lopez, enige dansen uitgevoerd.

Curaçao is nooit verwend geworden met vrouwelijke violisten. Treedt er zo nu en dan een op, dan wordt het des te meer gewaardeerd. Zo trad op 13 Augustus een van de meest begaafde vrouwelijke violisten van deze tijd, Ida Handel, hier op, aan de vleugel begeleid door de Spaanse pianist Martin Imaz. Begonnen met een schitterende vertolking van de derde sonate van Brahms, speelde zij op bijna ongeevenaarde wijze Adagio en Fuga uit de Sonate No.1 G kl.t. van Bach voor vioolsolo. Na de pauze werden als gewoonlijk kleinere virtuoze stukken uit de vioollitteratuur voorgedragen.

Onder de bezielende leiding van Mevrouw Elva Maal-Boye werd er op 2 September een uitvoering in de Stadsschouwburg gegeven ten bate van de Afdeling Curaçao van het Nederlandse Rode Kruis. Er werd een gevarieerd programma uitgevoerd, waarvan de voornaamste nummers waren een Fantasie uit het Weense Woud, door Mevr. Maal bedacht met op de achtergrond de muziek van de Wals von Strauss; en een ballet op muziek van de Bolero van Ravel. Het Curaçaos Philharmonisch Orkest verzorgde het muzikale gedeelte.
De Nederlandse violoncellist Max Rodriguez, die meermalen reeds hier was opgetreden, was de solist bij het concert, dat het Curaçaos Philharmonisch Orkest op 1 October gaf; met het concert D gr. t. van Haydn. De andere solist was Feliz Linder, de concertmeester van het orkest, die op zeer verdienstelijke wijze het concert No. 1A kl.t. van Bach met de strijkers van het orkest ten beste gaf. Als slotnummer van het programma werd de tweede symphonie van Beethoven uitgevoerd. Zoals de lezers zich zullen herinneren, gingen de lichten even voor het einde van de Larghetto van deze symphonie op het vorige concert uit, waardoor het concert ontijdig werd beeindigd. Deze keer kon het werk tot het slotaccoord worden uitgevoerd.

In de maand October kregen wij nog twee Nederlandse pianisten te horen, en wel Arnold Juda op 7 October in de Sonate Appassionata van Beethoven, Roemeense volksdansen van Bela Bartok, verder Rachmaninoff en Chopin; en Teun Don, op 15 October in de Chromatische fantasie en Fuga van Bach, Concert D gr.t. van Haydn (minder gelukkig gekozen) , verder Chopin, Sweelinck, Debussy, Albeniz e.a. Als curiositeit speelde Teun Don ook een Curaçaose wals van Willem Hoyer, om deze tachtigjarige Curaçaose musicus te eren, een sympathieke geste, die door velen werd gewaardeerd. En hiermede kwam het jaar 1952 ten einde.

<1951 | 1953>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003