CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Korsou den siglo 20

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors

 
4. Religion no tin nada mas di ofresé?

Religion den e situashon ku ta trata di deskribí ta manera un oasis, un ambiente mas o ménos trankil, kaminda no tin frikshon mes ku ningun hende, e ta fuera di e ámbito di polítika partidista. Holterman ta purba ku tur sorto di kos pa aliviá e situashon prekario di nos pueblo, pa duna mas chčns pa pueblo mes partisipá mas tantu posibel den tur kos. E ta pasa p.e. hospital di Kňrsou pa un fundashon di laiko, meskos ta sosedé na Aruba. Su interes pa korant "Amigoe" e diario katóliko e ta trata di mantené tur ku tin, hasiendo hopi esfuerso, pasobra ta un órgano ku lo por trese ideanan di Iglesia dilanti. Ma tur su esfuersonan tin poko resultado.

Ta bini inovashon litúrgiko, ku orashonnan ofishal di Iglesia na idioma papiamentu, pero pueblo mes no ta komprendé kambionan ku ta turna lugá. Ta kambia religion mes ta kambia asina? No ta e katolisismo ku nan a konosé, ku nan a lanta ku ne for di chikitu. Reglanan ta kambia drástikamente i na unda a keda e eksigenshanan di ántes ku tabata asina importante?

Parse ku Konsilio Vatikano 11 no tin e efekto ku a spera di dje. Kambionan ta muchu drástiko i muchu lihé, pero loke ta mas grave ta e vishon di mundu ku Iglesia kier proklamá i ku hende no ta kapta aki na nos islanan.

E mayor libertat ku tin awor, ta eksaktamente loke e pueblo a deseá, pero presisamente no den religion.

Pueblo den su bida práktiko religioso ta demostrá un sierto fundamentalismo, kasi nos lo bisa intantilismo. E ambiente tampoko no ta yuda pa hende habri pa ideanan nobo. Tin otro problema di órden práktiko ku ta tene nan okupá i e kos prinsipal ta e pida pan di kada dia, ku ta algu ku nan no ta mira tin relashon ku práktikanan religioso.

< Anterior | Siguiente >
 

  

Content © Amado E.J. Römer 1997 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved