Caribseek | eMail

Search Caribseek   


Trustee of The Netherlands Antilles by Dr. Jaap van Soest


Bibliography

WIG = West-Indische Gids
ESE
= Economisch-Statistische Berichten

Andreades, A.M., History of the Bank of England, 1640-1903. (London), 1966.

Artillac Brill, W.G.E.d', 'Economische toestand van Venezuela', in Economische Verslagen van Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren, vol. 15 no. 17, 1922, p. 585-619.

Bakker, G. W., Geschiedenis van de N.V. Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij. (Curaçao, 1962).

Berg, N. P. van den, 'Nederland en Engeland op Koloniaal muntgebied', in De Economist, 1913, P.233-249.

Boer, M.G. de, 'De oprichting van den Koninklijken West-Indischen Maildienst', in WIG, vol. 1a, 1919, p.IlI-131.

Bordewijk, H. W. C., Ontstaan en ortwikkeling van het staatsrecht van Curaçao. The Hague, 1911.

Bordewijk, H. W. C, Handelingen over de reglementen op het beleid der regering in de koloniën Suriname en Curaçao. The Hague, 1914.

Bos, 1., 'Een toepassing van den goudwisselstandaard in Nederlandsch West-Indie in 1829', in De Economist, vol. 79, 1930, P.249-269.

Bosch, G.B., Reizen in West-Indie. Vol. 1, Utrecht, 1829.

Bosch,J. van den, De Nederlandsche bezittingen in Azie, Amerika en Afrika. 2 vols., The Hague/Amsterdam, 1818.

Bosman, H.W.J., De Wet toezicht kredietwezen. Leyden, 1958.

Boven, J.H. van, 'Het bankwezen op de Antillen', in De Nederlandse Industrie, no. 18, 15 Sept. 1964, p.602-603.

Brakel, C.J., 'Dc Antilliaanse economie: al te veel handen, al te weinig monden', in ESB, 26 April 1967, P.438-440; 3 May 1967, 463-465.

Bree, L. de, Gedenkboek van De Javasche Bank, 1828-24 Januari-1928. 2 vols., Weltevreden, 1928/1930.

Breusers, P. H.J., De postspaarbank van de Nederlandse Antillen in de loop van 50 jaren, 1905- 1955. (Curaçao, 1955).

Brugmans, I.J., 1863: Begin van twee banken. [Rotterdam, 1963].

Brusse, A.T., Curaçao en zijne bewoners. Curaçao, 1882.

C., 'De positie van den Curaçaoschen Gulden', in Curaçao, vol. 6 no. 26, 3 June 1944, p. 1-3.

C., 'De Curaçaosche Gulden en onze Economische politiek', in Curaçao, vol.6 no.31, 8 July 1944, p. 2-4.

Central Banking Legislation. A collection of Central Bank, Monetary and Banking Laws, statutes and related materials, se/ected and annotated by Hans Aufricht. 2 vols., Washington, 1961/1967.

Chamber of Commerce, see: Kamer van Koophandel.

Chumaceiro, A. M., De natuurlijke hulpbronnen van de kolonie Curaçao. Kritiek en antikritiek. The Hague, 1880.

Chumaceiro, A.M., 'Onze nieuwe muntregeling', in El Diario del Comercio, 27 June 1901, 20 July 1901.

Chumaceiro, N. M., 'Onze financieele en economische politiek', in Curaçao, 8 February 1947. Colonial Report, see: Koloniaal Verslag.

Conclusies van het Coördinatie-college Nederland-Nederlandse Antillen. Curaçao, 1950-1956 (annually).

Corporaal, K. H., De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Venezuela, 1816-1920. Leyden, 1920.

Crazut, R.J., El Banco Central de Venezuela; notas sobre la historia y evolucion del Instituto, 1940-1970. Caracas, 1970.

'Cuestión moneda', in El Imparcial, 14 Nov. 1890.

'Curaçao en de monetaire politiek', in Curaçao, vol. 3 no.48, 1 Nov. 1941, P.4-5.

Curaçaosche Bank, De, Memorie naar aanleiding van de critiek van het kamerlid Marchant op de regeling van de werkzaamheden der Directie en op haar beheer. Curaçao, 1906.

Curaçaosche Bank, De, Verslag over 1926-1961. Curaçao, 1927-1962 (annually).

Curaçaosche Courant, De-.

Curaçaosche gulden, 'De -', in Curaçao, vol. 3 no. 43,27 Sept. 1941, p. 6-7.

Curaçaosche Hypotheekbank, Statuten van de Naamloze Vennootschap De -. Curaçao, 1875, 1877, 1903, 1921, 1934, 1937, 1944.

Curaçaosche Hypotheekbank, De, Verslag over het 5e-90e huishoudelijk jaar. Curaçao, .1881- 1967 (annually).

Curaçaosche Maatschappij ... van Landbouw ..., Verslagen over 1904. Curaçao, 1905.

Curaçaosche Postspaarbank, Verslag van de - over 1944-1950. Curaçao, 1945-1951 (annually).

Curiël's Bank, Statuten van de -, gevestigd te Willemstad op Curaçao. Curaçao, 1927.

Departement van Koloniën, Het beheer in Nederland van de Geldmiddelen der Overzeesche Gebiedsdeelen in dejaren 1940-1943. Zutphen, 1945.

De Pool,J., Del Curafao que se va. Curaçao, 1935.

Diplomatic and Consular Reports: Netherlands. Trade of Curaçao and its dependencies for the year 1897-1912. London, 1898-1913 (annually).

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C 1940-1945. Vol.I  10 May-3I Oct. 1940. The Hague, 1976.

Donner, W. R. W., The financial mechanism of the Netherlands Antilles. Amsterdam, 1961.

Dookhan, 1., 'War and Trade in the West Indies, 1783-1815', in The Journal of the College of the Virgin Islands, No.1 (May 1975), p. 28-47.

Duyfjes, G., 'Rapport betreffende her voorkomen van phosphaten op de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire', in Colonial Report for 1909.

Eck, D. van, Juridische Aspecten van geld. Valutaproblemen bij dekolonisatie. Deventer, 1970.

Edwards, Henriquez & Co.'s Bank, N.V., Our Centenary. Curaçao, I956.

Eeuwfeest, 'Het - van de Curaçaosche Bank', in De Indische Gids, vol. 56 part I, 1928, p. 265-269.

Emmanuel,I. S. and S. A., History of the Jews of the Netherlands Antilles. 2 vols., Cincinnati, 1970.

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie. The Hague, 1914-1917.

Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Vol. 8, (The Hague), (1956).

Ettinger, J. van, 'Wijziging in de regeling van het Circulatie-Bankwezen van Curaçao', in ESB, vol. II, 17 Nov. 1926, p. 1008-1009.

Ettinger, J. van, 'Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Curaçaosche circulatie- bankwezen', in WIG, vol. 8, 1926-1927, p. 177-182.

Ettinger, J. van, 'De stichting van de Curaçaosche Bank', in WIG, vol. 8, 1926-1927,
p. 485-498.

Ettinger, J. van, 'De Curaçaosche Bank (1830-1880)', in WIG, vol. 10,1928-1929, p. 127-148. Ettinger, J. van, 'Het eeuwfeest van de Curaçaosche Bank', in ESB, vol. 13, 1 Dec. 1928, p. 96-97.

Ettinger, J. van, 'Munt- en bankwezen in Curaçao (1880-1905)', in WIG, vol. 10,1928-1929, p. 433-464.

Ettinger, J. van, 'Bankwezen in Curaçao (1906-1928)', in WIG, vol. 12, 1930-1931, p.453-470 and 522-534.

Ettinger, J.  van, 'Het bankwezen in Curaçao', in 0ost en West, 1934, p. 96-98.

Ettinger, J. van, 'Wijziging van de regeling nopens her circulatiebankwezen van Curaçao', in WIG, vol. 2O, 1938, p. 175-177.

Evers, H., 'Bankwezen Nederlandse Antillen: belangrijke structuurveranderingen', in ESB, 1971, vol. 56 no. 2779, p. 10-12, and no. 2780, p. 36-40.

Evertsz, L.J., Beschouwingen naar aanleiding van de brochure van de heer C.S. Gorsira J.P. Ezn. getiteld: "Het Nederlandsch Courant...". Curaçao, 1941.

Fabius, G.J., 'De Curaçaosche Bank', in De Economist, vol. 62, 1913, p.291-306, 497-515, 563-576, 629-653, 765-790, 825-847.

Fabius, G.J., 'Het muntstelsel op onze bovenwindsche Antillen', in De Economist, vol. 64, April 1915, p.321-329.

Fabius, G.J., Het bankwezen in Nederlandsch West-Indië. Rotterdam, 1917.

Franke, H.I., 'The Finances of Curaçao', in The Banker, vol.LXVIII no. 215, Dec.1943, p.129-130.

Fruin, Th. A., Advies over het volkscredietwezen op Curaçao en Aruba. Curaçao, 1948.

Gaay Fortman, B. de, 'Munt- en geldmoeilijkheden op Curaçao vóór  honderd jaar', in WIG, vol. 7, 1925-1926, p. 353-370; vol. 8, 1926-1927, p. 37-58; vol. 10, 1928-1929, p. 569-571.

Gaay Fortman, B.de, 'Curaçao en onderhoorige eilanden, 1816--1828', in WIG, vol. 9, 1927-1928, p.1-16, 49-66, 97-110, 241-264, 363-378, 417-432, 497-518, 561-574; vol. 10, 1928-1929, p.1-10.

Gaay Fortman, B.de, 'Twee verzoekschriften omtrent den Westindischen handel vóór honderd jaar', in Economisch-Historisch jaarboek, vol. 15, 1929, p.274-286.

Gaay Fortman, B. de, 'De West-lndische Maatschappij', in WIG, vol. 11, 1929-1930, p.307-315.

Gaay Fortman, B. de, 'Brieven van den Commissaris-Generaal van de (Nederlandsche) West- lndische bezittingen J. van den Bosch aan den Minister voor de Marine en de Kolonien (1827-1829)', in Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap , vol.5I, 1930, p.189-335.

Gaay Fortman, B. de, 'Twee verzoekschriften aan den Koning over de landbouwpolitiek van gouverneur Van Raders in Curaçao', in WIG, vol. 18, 1936-1937, p.321-329.

Gaay Fortman, B.de, 'De landbouwplannen van den gezaghebber Van Raders', in WIG, vol. 29, 1948, p. 353-367.

Gaay Fortman, B.de, 'Over Curaçao in 1828', in WIG, vol. 40, 1961, p.226-227.

Gerretson, C, Geschiedenis der 'Koninklijke'. Vol. 3, Baarn, 1972.

Gorsira J.P. Ez., CS., Het gouvernement van Curaçao en het hypotheekbankbedrijf van 1816 tot en met 1935. (with two postscripts). Curaçao, 1936.

Gorsira  J.P. Ez., C.S., Het Nederlandsch courant in Curaçao en zijne gevaren voor de welvaart van dit gebiedsdeel. Curaçao, 1941.

Goslinga, C Ch., Curaçao and Guzman Blanco; a case study of small power politics in the Caribbean. The Hague, 1975.

Goudriaan, J. and D. Dresden, Rapport uitgebracht tijdens hun verblijf te Curaçao ... ten be- hoeve van Het Welvaartsplan Nederlandse Antillen 1946. N.pl., 1947.

Greaves, I.C, 'Money and Currency in Barbados', in The journal of the Barbados Museum and Historical Society, vol. 19 no.4, 1952, p.164-169; vol. 20 no. 1, 1953, p.3-19; vol. 20 no. 2, 1953, p.53-66.

Groeneveld Meyer, W.L., 'Memorie betreffende het oprichten van eene Bank voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen van J. van den Bosch', in Economisch-Historisch Jaarboek, vol. 5, 1919, p. 33-59.

Grol, G.J. van, 'Economische arbeid op St. Eustatius van gouvernementswege, 1903-1918', in WIG, vol. 2, 1921, p. 151-162, 198-212.

Grutterink, J. A. and G. Duyfjes, Verslag van de Santa Barbara Commissie. The Hague, 1913. Hamelberg, J.H.J., 'Curaçao. Het bestuur van gouverneur Van Raders, in verband beschouwd met de toekomst der kolonie', in Vragen van de Dag, 1896, p.443-455.

Hamelberg, J. H.J ., 'Mededeelingen uit Curaçao. III. Muntwezen', in Neerlandia, vol. 4, 1900, p. 53-55.

Hartog, J., Aruba. Zoals het was, zoals het werd. Aruba, (1953).

Hartog, J., Curaçao. Van Kolonie tot autonomie. Vol Il, Aruba, (1961).

Hartog, J., Het Verhaal der Maduro's, 1837-1962. Aruba, 1962.

Hartog, J., De Bovenwindse Eilanden. Aruba, (1964).

Haussmann, F., 'Latin American oil in war and peace', in Foreign Affairs, vol. 21 no. 2, Jan. 1943, p.354-361.

Havelaar, D. H., Rapport betreffende eene reis naar de kolonie Curaçao. The Hague, (1903). Heeris, A.F., 'Inflatie en devaluatie', in Curaçao, vol. 6 no.47, 28 Oct. 1944, p. 1-3.

Hengel, J. W. A. van, 'De Curaçaosche realen en stuivers van 1821 en 1822', in WIG, vol. 20, 1938, p. 228-233.

Hengel, J. W. A. van, Geschiedkundige Aanteekeningen betreffende den Muntslag voor Nederlandsch West-Indie. N.pl. 1940 (reprint from Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, vol. 27,1940).

Henriquez, H.J. Cohen, Rapport... van zijn reis naar Maracaibo in zake vlechtstroo voor de hoedenfabrikatie. [Curaçao], 1910.

Henriquez, H.J. Cohen, Verslag van de reis naar het eiland Porto Rico in opdracht van het Bestuur der Kolonie Curaçao. Curaçao, 1912.

Henriquez, H.J. Cohen, Rapport van de reis naar Europa en de Vereenigde Staten van Noord Amerika in opdracht van het Gouvernement van de Kolonie Curaçao. [Curaçao], (1914).

Henriquez, P. Cohen, 'Is grooter bloei van West-Indië mogelijk?', in WIG, vol. 16, 1933- 1934, p. 337-346.

Hiss, Ph. H., Netherlands America. The Dutch Territories in the West. New York, (1943). Hofstee, B. H.J., [Report on the nutrient value of the menu of the Curaçao population]. (Curaçao), 1944, (mimeographed, no title).

Hollandsche Bank-Unie N.V.,jaarverslag 1940-1966. Amsterdam, 1946-1967 (annually).

Hollandsche Bank-Unie N.V., Curaçao and Aruba. Economic Report for the first half year of 1948-second half year of 1958. [Continued as] Economic Review Netherlands Antilles. (Am- sterdam, 1948-1969, semiannually).

Honderdjaar codificatie in de Nederlandse Antillen. Arnhem, 1969.

Hoyer, W. M., De muntsoorten op Curaçao. Curaçao, 1936.

Hoyer, W.M., Historia di Curaçao. [Curaçao], 1941.

Hullu, J. de, 'Curaçao in 1817', in Bijdragen van het Koninklijk lnstituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. 67, 1913, p. 563-609.

Hullu, J. de, 'St. Martin en Saba omstreeks 1818', in De lndische Gids, vol. 38 part I, 1916, p. 197-220.

Hullu, J. de, 'Bonaire in 1816', in WIG, vol. 4, 1922-1923, p. 505-511.

Hullu, J. de, 'Aruba in 1816', in WIG, vol. 5, 1923-1924, p .371-382.

Jansen, L. F., Curaçao en de devaluatie. Curaçao, 1936.

Jansen, L.F., 'Financien van de NederIandse Antillen', in Latijns Amerika, vol. 12 no. 1,1958, p.21-24.

Jansen, L.F., 'Munt- en bankwezen van Curaçao', in ESB, vo1.23, 4 May 1938, p.337-339.

Jessurun Cardozo, D. S., 'De economische ontwikkeling van de NederIandse Antillen', in Handelsoverzicht Nederland-Belgie-Luxemburg, March 1954, p. 4- 11.

Joncheere, P. de, Geschiedenis der belastingen in de kolonie Curaçao, 1828-1904. (The Hague, 1905).

Jong, A.M. de, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. 5 vols., HaarIem, 1930/1967.

Jong, A. M. de, De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank, 1814-1958. The Hague, 1960.

Jong, Th.P.M. de, 'NederIand en Latijns-Amerika (1816-1826)', in Economisch-Historisch jaarboek, vol. 29, 1963, p. 3-135.

Jong, Th.P.M. de, De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied (1780-1830). Assen, 1966.

Jong, Th. P. M. de, 'Het waagstuk van de winst op een markt in wanorde. Een studie over de noord-atlantische handel met Latijns-Amerika (1807-1830)', in Economisch-Historisch jaarboek, vol. 29, 1974, p.85-149.

Jongman, C. D., De Nederlandse geldmarkt. Leyden, 1960.

Julsen, F. W. and A. M. Benders, A postal history of Curaçao and the other Netherlands An- tilles. The Hague, 1976.

Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao, Verslagen van de-  over de jaren 1906-1964. Curaçao, 1919-1965 (annually from 1921).

Kamer van Koophandel en Nijverheid op Aruba, Verslag van de - over de eerste drie kwartalen van het jaar 1934; over hetjaar 1935-1966. Aruba, 1935-1967 (annually).

Kamer van Koophandel en Nijverheid, Overzicht van handel en nijverheid van het eiland Aruba, alsmede gegevens omtrent de gedane werkzaamheden door de - alhier, gedurende het jaar 1931, 1932. [Aruba, 1932, 1933].

Kesler, c.K., 'De ontwikkeling van een modern bankbedrijf. De Maduro's Bank op Curaçao', in WIG, vol. II, 1929-1930, p. 461-472.

K.L.M., 'De - in West-Indie', in Neerlandia, vol. 39, 1935, p 40-4I.

Kloosterboer, W., 'Onvrije arbeid na de afschaffing van de slavernij', in Christoffel, vol.2 no. I, Oct. 1956, p. 29-34; vol. 2 no. 2, Nov. 1956, p.76-82.

Knap, G. H., Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., 1856-1956. Amsterdam, (1956).

Kok, M., 'De Antilliaanse economie', in ESB, vol. 59 no. 2970, 25 Sept. 1974, p.840-844.

Kok, M., 'Meerjarenplan derde fase', in Kristof, vol. 4 no. 1, p. 27-42.

Kol, H. van, Eene noodlijdende kolonie. Amsterdam, 1901.

Kol, H. van, Naar de Antillen en Venezuela. Leyden, 1904.

Koloniaal Verslag: Curaçao (1849-1923), [continued as] Verslag van Bestuur en Staat van Curaçao (1924-1930), Curaçaosch Verslag (1931-1947), Verslag van de Nederlandse Antillen (1948-1953). The Hague, 1849-1953 (annually).

Koloniale Postspaarbank in Curaçao, Verslag over 1930-1943. Curaçao, 1931-1944 (annually).

Langemeyer, F.S., 'Het zoutbedrijf op St. Martin', in WIG, vol. 4, 1922-1923, p. 241-265 and 305-330.

Lieftinck, O. and C. Goedhart, Rapport over de vooruitzichten voor expansie van de economie der Nederlandse Antillen in verband met de bestaande ontwikkelingsplannen. [The Hague], 1962.

Lieuwen, E., Petroleum in Venezuela.. a history. Berkeley, 1954.

Lisman, J.H.C., 'Driekwart eeuw koopkracht van de gulden', in ESB, vol. 59 no.2978, 20 Nov. 1974, p. 104I.

Mansvelt, W. M. F., Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1924. 2 vols., Haarlem, 1924/1927.

Meeteren, N. van, 'Het Curaçaosche muntwezen in Lauffer's tijd', appendix to Noodlotsdagen. Curaçao, 1944.

Meeteren, N. van, 'Grondwaterpeil en watervoorziening op Curaçao, voorheen en thans', in WIG, vol.3I, 1950, p. 129-169.

Menkman, W. R., 'De Curaçaosche betalingsbalans', in Het Koloniaal Weekblad, vol. 27 no.49, 8 Dec. 1927.

Menkman, W. R., 'Moederlandse verantwoordelijkheid en Westindische autonomie', in WIG, vol. II, 1929-1930, p. 403-411.

Mey, H., 'Bestendiging van de welvaart in de Nederlandse Antillen, in Christoffel, vol. 2 no. 5, Feb. 1957, p. 201-214.

Meyer, W., 'Koning Willem I en Cura~ao', in Christoffel, vol. I no.3, Oct.I955, p.115-126; vol. 1 no. 4, NOV.I955, p. 160-165, 185-189.

Meyer, W., 'De economische betrekkingen tussen Curaçao en Venezuela sedert 1815', in Christoffel, vol. I no. 5, Dec.I955, p.232-240; vol. I no.6, Jan. 1956, p. 279-29I; vol. I no. 8, March 1956, p. 358-365; vol. I no. 11, June 1956, p. 511-518; vol. I no. 12, July 1956, p. 568-573.

Morrison, S.E., History of United States naval operations in World War II. Boston, 1948/1960.

'Muntwezen', in De Onpartijdige, Vol. 1 no.6, 10 Nov. 1870; no.7, 17 Nov. 1870; no.9, 1 Dec. 1870; no. 10, 8 Dec. 1870; no. 19,9 Feb. 1871.

Nationale Rekeningen, 1957-1966. Curaçao, 1967.

'Netherlands Antilles Illustrates Difficulties A Small Country Faces Trying to Diversify', in IMF Survey, vol. 5 no. 15,2 Aug. 1976, p. 238-240.

Netherlands State Gazette, see: Staatscourant.

Nouhuys, J. W. van, De Easte Nederlandsche Transatlantische Stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket 'Curaçao'. The Hague, 1927.

Odell, P. R., 'The development of the Middle Eastern and Caribbean refining industries, 1939-1963', in Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 54 no. ro, Oct. 1963, p.208-213.

Official Gazette, see: Publicatieblad.

Oranje en de zes Caraibische Parelen. Amsterdam, 1948.

Ozinga, M.D., De monumenten van Curaçao in woord en beeld. The Hague, 1959.

Piña, C.,  The cunuceros of Banda Bao. A sociological study of conditions relevant to agricultural development in the Netherlands Antilles. Rome (FAO), 1970.

Plante Fébure,J.M., West-Indie in het Parlement, 1897-1917. The Hague, 1918.

Postspaarbank van de Nederlandse Antillen, Verslag van de - over 1951-. Curaçao, 1952- (annually).

Pourier, M., 'Development aid to the Netherlands Antilles since 1958', in Kristòf, vol.3 no. 5, p.229-237.

Prakken, A.B.J., 'Curaçao', in ESB, vol. 9, 10 Dec. 1924, p. 1080-1081; 17 Dec. 1924, p. 1101-1103.

Prakken, A.B.J., 'Crediet- en geldwezen', in Ons Koninkrijk in Amerika. The Hague, 1947, P.329-333.

Publicatieblad.

Quast, J. F., 'Lago Oil & Transport Company, Ltd. op Aruba', in WIG, vol. 7, 1925-1926, p.265-270.

Raders, R. F. Baron van, Memorie aan den Koning, ingediend den 3 julij 1852... rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname. 2 vols., The Hague, 1853.

Randa V., Geschiedenis der Mensheid. Vol. 4, Amsterdam, 1959.

Rapport der Commissie, ingesteld... om middelen aan de hand te doen  om de koloniale kas te stijven en de financiele lasten van het moederland t.o.v. de kolonie Curaçao  enigszins te verlichten. Curaçao, 1921.

Rapport van de door den Gouverneur van Curaçao benoemde Commissie, ten einde den toestand van het groot landbouwbedrijf in de kolonie na te gaan. Curaçao, 1910.

Rapport, Tweede - der Staatscommissie... tot het voorstellen van maatregelen ten aanzien van de slaven in de Nederlandsche Koloniën. The Hague, 1856.

Redfield, A. H., 'The Petroleum trade of the Netherlands West Indies', annex to  International Petroleum Trade, vol. 7 no. 11 ,25 Nov. 1938.

Reinsma, R., 'De West-lndische Maatschappij (1828-1863)', in Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 73, 1960, p. 58-74.

Renkema, W.E., 'Anno 1869: Curaçao los van Nederland? Dat nooit!', in Kristof, vol.3 no. 1, Feb. 1976, p. 1-8.

Ridder, P.G., 'De Dollarvoorziening van Curaçao', in ESB, vol. 32, 1947, p.348-350.

Rieden, A.L.M. in der, 'De Nederlandse Antillen en de Bahamas als internationale financiëIe centra', in TVVS, maandblad voor ondernemingsrecht, vol. 18 no. 11, Nov. 1975, p.299-304.

Rouville, A. de, Plan tot het aanleggen van gemeenschapsmiddelen tusschen Pietermaai, Stadszijde, Scharlo en Overzijde... Curaçao, 1868.

Schiltkamp,J-A., 'Financiele aspecten van de Weeskamers op Curaçao', in Lustrum van een ideaal, Curaçao, 1977, p.28-57.

Schoch, C.F., 'Het West-lndische Bankwezen', in De Economist, vol. 66, 1917, p.837-85I. Simons, G.J., Beschrijving van het eiland Curaçao. Oosterwolde, 1868.

Smits, P.A.M. and A.H. Willemse, 'Het bankwezen in de Nederlandse Antillen', in Bank- en Effectenbedrijf, no. 178, June 1975, p.225-232.

Smidt, H.J., 'Bank- en muntwezen op Curaçao', in De Economist, vol. 34, 1885, p.281-305.

Soest,J.J. van, 'Het hypotheekbedrijf op Curaçao. Historische aantekeningen over her gou- vernement van Curaçao en de Curaçaosche Hypotheekbank', in Kristof, vol. I no. 1, Feb. 1974, p.33-47.

Soest, J.J. van, 'Sisal in Curaçao: an experiment that failed (1896-1925)', in Boletln de Estudlos Latinoamericanos y del Caribe, no. 18, June 1975, p. 88-111.

Soest, J.J. van, 'Een episode uit her leven van de pontjesbrug', in Kristof, vol. 2 no. 5, Oct. 1975, p. 234-241.

Soest, J.J. van, Olie als Water. De Curaçaosche economie in de eerste helft van de twintigste eeuw. Curaçao, 1976.

Spaarbank van Curaçao, Verslag van de werking en den toestand der - en der daarmede verbon- dene Bank van Leening. [Curaçao], 1851-1854 (annually).

Spaar- en Beleenbank van Curaçao, Statuten voor de -. [Curaçao, 1854]. Spaar- en Beleenbank van Curaçao, (Beredeneerd) Verslag van de werking en den toestand der - over ...1854//855-1952/1953. [Curaçao], 1855-1953 (annually).

Spaar- en Beleenbank van Curaçao, N.V. de, Verslag over het boekjaar 1953/1954-1972//973. [Curaçao], 1954-1973 (annually).

Staatscourant.

Strijd, 'De - in de West-lndische wateren, 1939-1945: Curaçao en Aruba', in Marineblad, vol. 71 no. 8, Dec. 1961, p. 1124-1145.

Suringar, E. F., 'Curaçao en hare belangrijkheid voar den Nederlandschen Handel en Industrie', in Nederlandsch Fabrikaat, vol. 16 no. 2, 20 Feb. 1930, p. 53-56.

Tan, E.S. and P.R. Köhler, 'De Nederlandse Antillen, een Caraïbisch fiscaal paradijs?', in Bank- en Effectenbedrijf, May 1971, p. 199-203; June 1971, p.241-243, 245-247; July/Aug. 1971, p.279-281, 283-287.

Teenstra, M.D., De West-Indische Eilanden. 2 vols., Amsterdam, 1836/1837.

Teenstra, M. D., Beknopte beschrijving van de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. Groningen, 1852.

TERNA, Toelichting bij de plannen voor Bonaire en de Bovenwindse eilanden. [Curaçao], 1960. Thomas, C. Y., The structure, performance and prospects of central banking in the Caribbean. Jamaica, 1972.

Tienjarenplan Curaçao. 14 vols., [Curaçao], 1962.

Tom, K., 'Spaar- en kredietverenigingen op de Nederlandse Antillen', in Vakblad voor Nederlandse Spaarbanken, vol. 45 no.9, 1963, p.257-266.

Try Ellis, W. Ch. de la, 'Naar de wetgeving van 1869', in Lux, vol. I no.4, Jan./Feb. 1944, p.150-164.

Try Ellis, W.Ch. de la, 'Van de Wees-, Onbeheerde en Desolate Boedelkamer naar de
N.V. De Curaçaosche Hypotheekbank', in Lux, vol. I no.6, May/June 1944, p.225-237.

Try Ellis, W.Ch. de la, 'Enkele aantekeningen betreffende Bonaire', in Lux, vol.2 no.2,
Sept./Oct. 1944, p.66-80.

Try Ellis, W. Ch. de la, 'Oeververbinding in de St. Annabaai in den loop der jaren', in Lux, vol. 2 no.6, May/June 1945, p.247-258.

United States Senate, The International Petroleum Cartel. Staff report to the Federal Trade Commission submitted to the Subcommittee on Monopoly of the Select Committee on Business. Washington, 1952.

Vallenilla, L., Auge, declinación y porvenir del petroleo Venezolano. Caracas, (1973).

Venuti, B. di, Money and Banking in Puerto Rico. Rio Piedras, 1950.

Verrijn Stuart, G.M., Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën. Wassenaar, 1923.

Verwey, R. A., Rapport aan de Minister van Koloniën betreffende sociale toestanden in Curaçao. The Hague, 1937.

Vissering, G., 'De ontwikkeling van de Nederlandsche Bank tot centrale bank', reprint from jaarboek Koninklijke Academie van Wetenschappen, Amsterdam, 1930.

Vloothouder, 'Een - over Curaçao in 1851 en 1861', in WIG, vol. 7, 1925-1926, p. 528-534.

Voorlichtingsinstituut voor bet Welvaartsplan Nederlandse Antillen - Bovenwindenrapport. Amsterdam, 1953.

Walboom, K.F., Belastingen in de Nederlandse Antillen. Deventer, 1970.

Went, F.A.F.C., Rapport omtrent den toestand van land- en tuinbouw op de Nederlatldse An- tillen. The Hague, 1902.

Westerman, W.M., 'Curaçao, een modern sprookje', in Haagsch Maandblad, vol.6 no. I, 1929, p.382-393.

Westermann, J. H., Overzicht van de geologische en mijnbouwkundige kennis der Nederlandse Antillen benevens voorstellen voor verdere exploratie. Amsterdam, 1949.

Westerman Holstijn, J., 'Het Bankwezen in Nederlandsch West-Indië', in In- en Uitvoer, 12 Sept. 1917, p.783-785.

Weyting, C. R., 'Eenige aanvullingen op de Encyclopaedie voor West-Indië; her muntwezen in Curaçao', in WIG, vo1.21, 1939, p. 140-145.

Wijnmalen, Th. Ch.L ., Les possessions néerlandaises dans les Antilles. Notices bibliographiques, historiques, politiques, économiques et statistiques. Amsterdam, 1888.

Winter, J.M. van, 'De openbare mening in Nederland over de afschaffing der slavernij', in WIG, vol. 34, 1953, p.61-1O2.

Wm, 'Die Rolle NiederLändisch-Westindiens in der Welterdölindustrie', in Petroleum, vol. 33 no.43, I Nov. 1937, p.25-28.

Wood, H., 'The coinage of the West Indies. With special reference to the cut and counter- stamped pieces', in American Journal oj Numismatics, vol. 48, 1914, p.89-128.

Zappey, W. M., 'Bankgeheimen. Enkele opmerkingen over Nederlandse bankgeschiedenis', in Bedrijf en Samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Alphen/Brussel, 1967, p. 299-312.

Zeilinga Azn., E.A. and W.M. Westerman, Rapport nopens den toestand van het circulatie- bankwezen in Curaçao en den werkkring van de aldaar gevestigde particuliere banken ... uitge- bracht ... aan de Commissie inzake de regeling van het circulatiebankwezen in Curaçao. [Wassenaar, 1928].

< Previous | Next >
 

 

Advertisement

Content © Dr. Jaap van Soest 1978 - Copyright © Caribseek 2002-2004 - All Rights Reserved