You are here

De Curaçaose Samenleving

  • Sharebar
René A. Römer
De Curaçaose Samenleving

Voorwoord

In 1964 verscheen van ondergetekende "Ons samenzijn in sociologisch perspectief', een boekje dat in feite de neerslag was van een cursus voor het onderwijzend personeel die ik in 1963 had gegeven. In kort bestek werd daarin een schets gegeven van de Curaçaose samenleving. Hiervan verschenen twee herdrukken, de eerste reeds eind 1964, de tweede in 1967. Er bleek met andere woorden behoefte te bestaan aan informatie over de Curaçaose samenleving.

Toen een derde herdruk noodzakelijk bleek, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om dieper op verschillende punten in te gaan en tevens recente ontwikkelingen in de samenleving op te nemen. Deze nieuwe versie, waarvan de eerste druk in 1970 verscheen, kreeg ook een nieuwe titel "Korsow". Dit boekje was inmiddels op de middelbare scholen en bij cursussen en opleidingen voor de vakken maatschappijleer en geschiedenis in gebruik genomen.

Bij de 5de druk van "Korsow" in 1981 moesten weer wijzigingen en aanvullingen worden opgenomen. Deze 5de druk verscheen onder de titel "Samenleven op een Caribisch eiland". De nieuwe titel was gekozen naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers van "Korsow" dat de inhoud, op hoofdstuk II en III na, op meerdere Caribische samenlevingen van toepassing was. Deze uitgave is inmiddels al enige jaren niet meer verkrijgbaar in de handel.

Van verschillende zijden, o.a. uit het onderwijsveld, werd mij herhaaldelijk gevraagd of er geen nieuwe uitgave in voorbereiding was omdat er nog steeds behoefte bestaat aan een dergelijk boek voor gebruik op scholen en cursussen. Deze nieuwe uitgave, waarin ook de recente ontwikkelingen op sociaal, economisch en politiek gebied zijn verwerkt, is geheel anders van opzet dan de voorgaande publicaties. Zij concentreert zich op een overzicht van de ontwikkelingen en procesen die zich in de loop van de tijd in de Curaçaose samenleving hebben voorgedaan. De nieuwe titel is gekozen om deze benadering tot uitdrukking te laten komen.

De processen in de Curaçaose samenleving worden echter geplaatst tegen de achtergrond van wat zich elders in het Caribisch gebied heeft voorgedaan. Curaçao komt daarbij duidelijk naar voren als een typisch Caribische samenleving, die ook als zodanig moet worden gezien en begrepen.

Sommige van de in dit boek ontwikkelde gedachten over onze samenleving zijn reeds eerder in verschillende artikelen in "Kristòf" of "Ñapa", zij het in kortere versie, naar voren gebracht.

Ik wil tot slot Harold Hollander bedanken voor het geduldig nalezen van het manuscript op taal- en andere fouten. Mochten er nog fouten in de tekst voorkomen dan ligt dat niet aan hem.

Curaçao, Januari 1998.

René A. Römer

Voorwoord Bij De Derde Druk

In deze derde druk zijn nog enige correcties aangebracht van drukfouten die in de tweede druk nog waren blijven staan.

Tevens is de tekst bijgewerkt en up to date gemaakt, in het bijzonder wat betreft de ontwikkelingen die zich op economisch en politiek gebied hebben voorgedaan sedert de eerste druk in 1998.

Curaçao, Juni 2000.

René A. Römer

"De Curaçaose Samenleving" was published for the first time on Caribseek Books on January 15th, 2004.

Content © René A. Römer 2000

Category: