You are here

Geraadpleegde Literatuur

  • Sharebar

Abbing, Weemoedstonen van de Geschiedenis van mijn leven of mijn reís naar Curaçao, Groningen, 1854

Abraham v.d.Marck, E.E., Yu'i Mama, Assen, 1973

Allen, R.M. Katholicisme en Volkkultuur, in: Kerkwandel en Lekenhandel, 1991 ARA, W.I.G., 175

Baal, J. van, Mensen in verandering, Amsterdam, 1967

Baart, W.J.H., Cuentanan di Nanzi, (Tweede vermeerderde druk), Oegstgeest, 1991

Benjamin, H.D. en Joh. Snelleman, Encyclopedie van Nederlands West Indie, Den Haag-Leiden, 1914-1917

Best, D.E.C., Antilliaanse Juristen Vereniging-Nieuwsbrief, 1991

Brada, o.p., De Prefect Caysedo, Curaçao, 1956

Brenneker, P., Zjozjolí, Curaçao, 1967

Broek, A., 1995

Buddingh', B., Van Punt en SilGa, Den Bosch, 1995

Buurt, G.,van en S. M.Joubert, Stemmen uit het verleden, Alphen aan de Rijn, 1997

Cassidy, G., Jamaica Talk, London, 1971

Cox, Harvey, The secular city, New York, 1965/66

Debrot, Cola, Gedichten uit Fort Amsterdam, 1970

Disse1, S., Curaçaosche Herinneringen, 1857

Dominguez, LA, Vivencia de un Rito Luango, Caracas, 1988

Eeuwens,A en H.M. Hulsman, De naam Curaçao, Haar historie, oorsprong en betekenis, Curaçao, 1936

Emmanuel, I., Precious Stones of the Jews of Curaçao, New York, 1957

Emmanuel, L. en S. Emmanuel, The History of the Jews of Curaçao, Cincinnati, 1961

Fasseur, C., De weg naar het Paradijs, Amsterdam, 1995

Felice Cardot, Carlos, Curazao Hispánico, Caracas, 1973

Gaay Fortmann, B. de, Schets van de Politieke Geschiedenis der Nederlandse Antillen in de 20ste Eeuw, Den Haag, 1947.

Geschiedenis van de Missie Curaçao door enkele paters Dorninicanen, Curaçao, 1945

Gonzalez Batista, Carlos, Antillas y Tierra Firme, Curazao, 1989

Goslinga, C.Ch., Emancipatie en Emancipator, Assen, 1956

Goslinga, C.Ch., Curaçao as a slave trading center during the Spanish Succession War, N.W.I.G. 1977

Goslinga, C.Ch., The Dutch in the Caribbean and the Guyanas, Assen, 1985

Granda, G. de, Papiamentu en Hispanoamerica, (Siglos XVII-XIX) in: Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Tomo XXVIII, No.l, 1973, pag.6

Hamelberg, J.H.J., De Nederlanders op de West Indiche Eilanden, Amsterdam, 1901

Haviser, J.B. The First Bonaireans, Curaçao, 1991

Hoetink, H., Het patroon van de Oude Curaçaose Samenleving, Assen, 1958

Hoetink, H., De Gespleten Samenleving in het Caribisch gebied, Assen, 1962

Hartog, J., Curaçao, Van kolonie tot autonomie, Aruba, 1961

Haseth, L. de, Remedi ku ta juda sapate no ta juda sneiru, Scriptie, Leiden, 1983

Hering, J.H., Beschrijving van het eiland Curacao en de daar ondee hoorende eilanden, Bonaire, Oraba en Klein Curaçao, Amsterdam, 1779, ( herdruk, 1969)

Kamerbeek, E.A.J., Landhuis Ascención, Curaçao, 1980

Kasteel, A.M., De Staatkundige ontwikkeling der Nederlandse Antillen, Den Haag, 1956

Klooster, W., Subordinate but proud: Curaçao's Free Blacks and Mulattoes in de Eighteenth Century, N.W.I.G., 1994

Kunneman, F., Mama ku Yu: de rechtpositíe van het onwettige kind op de Nederlandse Antillen, Curaçao, 1992

Leeuwen, Boeli van, De Rots der Struikeling, Curaçao, z.j.

Lewis, O., Five Families: Mexican Case Studies in the culture of Poverty, New York, 1959

Lewis, O., La Vida, New York, 1968

Maduro, A., Procedencia di palabranan papiamentu i otro anotashonnan, 2 dI., Curaçao, 1965

Marks, A.F., Male and Female and the Afro-Curaçaon Household, Den Haag, 1976

Martinus, Fr., Bibliografía di Papiamentu, Curaçao, 1971/l972

Martinus, Fr., De overwinning van de Yaya, Sinopsis voor een film, Amsterdam, 1974

Mbiti, J.S., African Religion and Philosophy, Heinemann, 1990

Meeteren, N. van, Volkskunde van curaçao, Curaçao, 1947.

Metraux, A., Voodoo in Haiti, London, 1959

Naipaul, V., The Mimic Men, Penguin Books, 1973

Paddenburgh, G. G. van, Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhorigheden, 1819

Palm, E.R., Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen, 2de herziene druk, Curaçao, z.j.

Palm, J.Ph. de, EncycIopaedie van de Nederlandse Antillen Deventer, 1985

Patterson, O., Sociology of Slavery, London, 1967

Paula, A., From Objective to subjective Social Barriers, Curaçao, 1967

Paula, A., Problemen rondom de Emigratie van arbeiders uit de Kolonie Curaçao, Centraal Historisch Archief, 1973

Polak-Eltz, A., Instituciones de ayuda mutua en Africa Occidental y entre afroamericanos, Boletin bibliografico de Antropología Americana, Mexico, 1976

Pool, J. de, Del Curaçao que se va, Santiago deChile, 1935

Ramos Perez, Demetrio, Alonso de Ojeda, in Bolitín Americanista, No. 7-8-9, Barcelona, 1961

Ramos Perez, Demetrio, La fundación de Venezuela, Ampiés y Coro: una singular historia, Coro, 1978

Rojer, R.A, De Curaçaose Muziek, in: De Gids, No. 7-8,1990

Renkema, W.E., Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw, Zutphen, 1981

Römer, R.A., Het "wij" van de Curaçaoenaar, Kristof, No 1-2, 1974

Römer, R.A., Un Pueblo na Kaminda, Zutphen, 1979.

Römer, R.A., Samenleven op een Caribisch eiland, Curaçao, 1981 (5de druk)

Römer, R.A., Op de drempel van een nieuw millennium, Curaçao, 1993

Römer, R.A, De Yaya, Curaçao, 1995

Römer-Henriquez, B.L., De Antilliaanse Keuken, in: Cultureel Mozaïek van de Nederlandse Antillen, Zutphen, 1977

Rosalia, R., Tambú, Zutphen, 1997

Rutgers, G. W., Spreken is zilver, Zwijgen is goud, Academisch proefschrift, Utrect, 1994

Schiltkamp, J.A, Vice-directeur Matthias Beck, 1665-1668, in: Het Oog van de Meester, Curaçao, 1989

Schiltkamp J.A. en J.Th. de Smidt, West Indisch Plakaatboek, Curaçao, Aruba, Bonaire deel I en II, 1782-1816, Amsteram, 1978

Stalpers, J.A., Culturele en sociaal-pedagogische Vooruitzichten, in: Uitzicht op Morgen, Hilversum, 1968

Soest, J., van, Olie als Water, Curaçao, 1976

Statius van Eps, L.W. en E. Luckmann-Levy Maduro, Van scheepschirurgijn tot specialíst, 1973

Tacoma, J., The physical anthropological data, in: Archeological investigation on Aruba: the Malmok cemetry, Aruba, 1990

Thomas, G.V.J., Een onderzoek naar de plaats van de traditionele geneeswijze, Scriptie Groningen, 1990

Verian, P., Politieke dynamiek en dekolonisatie, Alphen aan de Rijn, 1977. Volkstelling, 1992

Vrijman, L.C., Slavenhalers en Slavenhandel, Amsterdam, 1943

Zephrin, R.E., De sociale achtergronden van onze leerlingen, In: Pedagogisch Bulletin, No.3, 1968.