You are here

I.2 Curaçao: Isla Inútil In Het Spaanse Imperium

  • Sharebar

Tot de verovering van het eiland in 1634 door de expeditie van de West Indische Compagnie onder leiding van Johan van Walbeeck en Pierre le Grand, is Curaçao deel uit blijven maken van het Spaanse imperium in de Nieuwe Wereld.

Wij zullen echter voor de geschiedenis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de huidige Curaçaose samenleving niet verder terug hoeven te gaan dan de inbezitneming van het eiland door Van Walbeeck.

De Spanjaarden hebben n.l. nooit veel interesse getoond voor Curaçao, dat samen met Bonaire en Aruba tot de "islas inútiles" (nutteloze eilanden) werd gerekend. Zij pleegden de Caribische eilanden in te delen in "islas donde hay oro y islas donde no lo hay" (eilanden waar goud te vinden is en eilanden waar dat niet het geval is); de laatste categorie werd met "islas inútiles" aangeduid.
Aan het eiland werd weinig aandacht geschonken.

In 1513 werden 2000 Indianen van de "nutteloze eilanden" Curaçao en Aruba weggevoerd om in de mijnen en op de plantages in Sto. Domingo te gaan werken. Pas in 1526 zou het eiland formeel bestuurlijk worden opgenomen in het Spaanse imperium en werd het aan een "encomendero" toegewezen.