You are here

I.4 Invloeden Uit De Spaanse Tijd?

  • Sharebar

Uit de schaarse archeologische vondsten die verwijzen naar de aanwezigheid van de Spanjaarden op het eiland valt geen beeld te vormen van de samenleving uit die tijd.

Uitgaande van de huidige stand van het archeologisch onderzoek valt het zeer te betwijfelen of er van enige directe invloed van de Spaanse koloniale periode op het ontstaan van de Curaçaose samenleving sprake zal zijn geweest.

De Iberische invloeden die wij nu in de cultuur kunnen waarnemen zijn van latere datum. Zij zijn het gevolg van immigratie van Sefardische joden in de 17de eeuw en van de intensieve contacten die in de loop der eeuwen met het Spaanse vasteland zijn gegroeid.

Uit de Spaanse tijd dateren wel enige bekende toponiemen als Sta. Bárbara; Sta. Ana; (El) Pescadero, (Piscadera Baai); San Miguel (St. Michiel's Baai/Boka Samí); Sta. Marta; San Juan; Sta. Maria, (Port St. Marie); Sta. Cruz; Ascención; El Hato en San Jorge. De Papiamentu benaming "Chinchó" is naar verluidt een verbastering van "Los Chinchoros", de aanduiding die de Indianen bij hun verhoor later in Caracas gebruikten om deze plaats aan te geven. De vraag dringt zich op naar het verband tussen het Nederlandse St. Joris met de Indiaanse naam "Los Chinchoros".

Met de vestiging van de West Indische Compagnie op het eiland in 1634 begint een nieuwe episode in de geschiedenis van het eiland.