You are here

IV.4 De Latinisering

  • Sharebar

Wat betreft het latiniseringsproces moet ik in de eerste plaats wijzen op de z.g. Spaanse zwerfpriesters die in de 17 de en 18de eeuw het bekeringswerk onder de negers en kleurlingen hadden verzorgd. Zij bleven meestal maar kort op het eiland.

In de room s katholieke geloofspraktijk treffen wij nog veel restanten aan van Spaanse devotionele gebruiken die zij hier ingang hebben do en vinden.

Vervolgens wil ik de invloed noemen die is uitgegaan van de Sefardische joden, die als een elite groep, naast de hogere protestanten, in niet geringe mate ook hebben model gestaan voor de opkomende groep van vrije kleurlingen, met name voor het eigen gekleurde nageslacht.

Alhoewel deze groep, die voornamelijk uit handelaren bestond, niet de grootste slavenbezitters zijn geweest, heeft zij toch door de "grandeza" van haar levens- stijl ook grote invloed gehad op de gekleurde volksmassa.

Verder moet wat betreft het latiniseringsproces worden gewezen op de uitstraling die is uitgegaan van de Spaanse kolonies aan de overkant. Vanuit Willemstad als havenstad had een frequent handelsverkeer plaats met de omringende Spaanse kolonies, vooral met de westelijke provincie van het huidige Venezuela, de latere "Estado Falcón". Uit de handelscontacten groeide niet alleen een bereidheid tot de uitwisseling van materiele goederen maar ook van culturele waarden. Handel impliceert met name een flexibiliteit ten opzichte van "de ander", een openheid naar de handelspartners toe, inclusief hun cultuur. Het behoeft geen betoog dat langs deze weg, de huwelijksrelaties daargelaten, veel latijnse invloeden ingang vonden in onze samenleving.

Tenslotte wil ik op de familierelaties wijzen tussen personen uit alle sociale lagen die in de 19de en de 20ste eeuw naar Venezuela emigreerden en dikwijls na enige tijd weer naar hun geboorteëiland terugkeerden. Door het familieverkeer over en weer hebben ook latijnse invloeden ingang gevonden in de Curaçaose samenleving.