You are here

VI.9 Slotopmerkingen

  • Sharebar

Men kan terecht de vraag stellen waarom bij de behandeling van het acculturatie- proces dat zich heeft afgespeeld geen aandacht is besteed aan mogelijke Indiaanseninvloeden.

De invloed van de oorspronkelijke bewoners van de Caribische eilanden op het huidige cultuurpatroon staat sterk in de belangstelling. Na wetenschappelijk verwaarloosd te zijn, wordt daar nu meer aandacht aan besteed. Op bijna alle eilanden wordt archeologisch onderzoek verricht. Op periodiek gehouden conferenties en seminars worden gegevens uitgewisseld en gemeenschappelijke inzichten geformuleerd.

De elementen die verwijzen naar een Indiaanse oorsprong worden steeds duidelijker gedetermineerd, hun invloed op het huidige patroon valt echter niet gemakkelijk vast te stellen.

Vast staat dat in het Papiamentu veel Indiaanse woorden voorkomen o.a. toponiemen op de Benedenwindse eilanden en namen van planten en bloemen. (Buurt, van & Joubert, 1997).